Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Zostań dawcą szpiku

Zasady kwalifikowania kandydatów na dawcę szpiku

Kto może być dawca szpiku ?
Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 50 lat, o ogólnie dobrym stanie zdrowia tj. nie obciążona chorobami genetycznymi, dziedzicznymi, przewlekłymi.

Jakie są przeciwskazania do oddania szpiku?
Dawstwo  szpiku wykluczają:
 • choroby serca, nadciśnienie,
 • hemofilia i inne choroby krwi,
 • epilepsja i inne choroby neurologiczne,
 • anemia,
 • choroby nerek i układu moczowego,
 • kiła,
 • gruźlica,
 • choroby autoimmunologiczne,
 • choroba Creutzfelda - Jakoba u dawcy lub w rodzinie,
 • choroby nowotworowe,
 • cukrzyca,
 • aktywna astma,
 • łuszczyca,
 • przechorowanie wirusowego zapalenia wątroby ( typu B i C),
 • nosicielstwo wirusów HBV, HCV, CMV, HIV,
 • czasowo – na okres 6 miesięcy dyskwalifikują: zabiegi operacyjne, badania endoskopowe, tatuaże, przekłucia uszu lub innych części ciała,
 • okres ciąży, przebyta ciąża i czas karmienia piersią (na ok. 1,5 roku),
 • waga ciała poniżej 50 kg.

Każdy honorowy dawca krwi kwalifikujący się do oddania krwi może zostać jednocześnie honorowym dawcą szpiku!Chciałabyś/łbyś znaleźć się w Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku?

Osoba, która chciałaby wpisać się do Rejestru i zostać dawcą macierzystych komórek krwiotwórczych powinna:

 • podjąć świadomą, dobrowolną i odpowiedzialną decyzję, tak aby nie zmieniać tej decyzji w przypadku znalezienia biorcy;
 • zgłosić się do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
 • wypełnić pisemną deklarację potwierdzającą wolę zostania dawcą szpiku;
 • wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia.

      Ośrodki Dawców Szpiku powiadamiają o wpisaniu do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.
 


Pamiętaj o konieczności jak najszybszego powiadomienia ośrodka dawców szpiku o zmianie adresu, nazwiska, istotnej zmianie stanu zdrowia, itp. Potencjalny dawca ma prawo zmienić własne wcześniejsze decyzje dotyczące oddania macierzystych komórek krwiotwórczych, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Rejestr.


Rejestracja kandydatów na dawców szpiku kostnego

Aby zostać wpisanym do rejestru należy:
1.    Spełnić warunki kwalifikujące do oddania szpiku
2.    Zgłosić się do siedziby RCKIK w Łodzi ul. Franciszkańska 17/25 oraz wypełnić kartę zgłoszeniową (Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej)

 • Siedziby RCKiK w Łodzi  ul. Franciszkańska 17/25 oraz wypełnić „Oświadczenie woli o wpisanie do CRNDSiKP” (Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej).
 • Po wypełnieniu ankiety, pisemnym potwierdzeniu bycia dawcą i wstępnym kwalifikacyjnym badaniu lekarskim pobiera się od dawcy ok. 10 ml krwi z żyły łokciowej,
 • Próbki są przekazywane do ośrodka Dawców Szpiku, gdzie w specjalnym labolatorium  oznacza się antygeny zgodności tkankowej tzn. antygeny HLA kl.I i kl.II (metody genetyczne),
 • Wynik badania i dane osobowe zostają umieszczone w bazie kandydatów na dawcę szpiku w Centralnym Rejestrze w Warszawie w Poltransplancie,
 • Przynajmniej jeden raz w miesiącu rejestr Poltransplantu wysyła wyniki HLA dawców do Bazy Światowej BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide w Leiden - Holandia).

W momencie, gdy dawca wykaże wstępnie zgodny układ tkankowy z oczekującym na przeszczep pacjenta, będzie to oznaczało, że może zostać dawcą szpiku i rozpocznie się procedura doboru.

Więcej informacji na stronie www.poltransplant.org.pl

Należy pamiętać, że w przypadku zmiany decyzji odnośnie chęci oddania szpiku potencjalny dawca powinien powiadomić niezwłocznie CRNDSiKP celem skreślenia go z listy dawców szpiku.

 

Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2020 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio