KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
Aktualności / Zmiany dotyczące bezpłatnych przejazdów MPK dla krwiodawców

Kochani, mamy ważną informację dla wszystkich krwiodawców dotyczącą możliwości bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Łodzi.

 

do bezpłatnych przejazdów maja prawo:

- osoby, którym nadano odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" - osoby winny się wtedy okazać legitymacją "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" wydaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia

- krwiodawcy, którzy oddali nie mniej niż:
15 litrów krwi - kobiety
18 litrów krwi - mężczyźni

Należy wtedy mieć przy sobie zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez Centrum Krwiodawstwa. Ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

Więcej szczegółów znajdziecie w Uchwale nr XXIX/754/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r.


 

« Wszystkie wpisy

Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2017 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio