KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
Karta identyfikacyjna

Każdy Honorowy Dawca Krwi lub jej składników (np: osocza, płytek) może uzyskać plastikową kartę z grupą krwi, ważną jako dokument potwierdzający posiadaną grupę krwi w przypadku konieczności wykonania transfuzji krwi.

 


Plastikową kartę z wydrukowaną grupą krwi honorowy dawca krwi może otrzymać na wymienionych poniżej warunkach:
Całkowicie bezpłatnie, jeżeli w czasie kolejnych 3 lat – mężczyźni, lub 4 lat – kobiety, oddał/-ła krew, co najmniej 10 razy. Informację tę przekazuje osoba rejestrująca dawcę po sprawdzeniu liczby oddań w podanym okresie czasu.

Jeżeli w ciągu kolejnych 18 miesięcy krwiodawca przy kolejnych 3 oddaniach  otrzyma o jedną czekoladę mniej (łącznie odda 3 czekolady). Przy każdej oddanej czekoladzie krwiodawca ma wklejany do legitymacji znaczek (serduszko) Po uzbieraniu 3 znaczków dawca jest zapisywany na listę, na podstawie, której raz w tygodniu zgłaszane jest zapotrzebowanie na wydruk kart.

Jeżeli krwiodawca zechce otrzymać kartę wcześniej to, po co najmniej jednym oddaniu krwi, może otrzymać kartę odpłatnie w cenie 3 zł. Opłatę za kartę uiszcza się w kasie, po czym kasjerka zapisuje dawcę na listę, która raz w tygodniu jest przekazywana do wydruku kart. W przypadku dawców oddających krew w Punktach Pobrań opłatę z zapotrzebowaniem na kartę przesyła do RCKiK pracownik Punktu Pobrań.

Wydawanie kart na powyższych warunkach obowiązuje od 1 grudnia 2007 r.
Wydana karta z grupą krwi jest dokumentem poświadczonym przez uprawnionego serologa i należy ją nosić razem z dowodem osobistym.

Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2019 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio