KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
Cele i misja

MISJA
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Ministra Zdrowia.

Podstawowym zadaniem RCKiK jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności realizacja zadań w zakresie :

  • pobierania, produkcji i dystrybucji krwi i jej składników,
  • wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej,

merytorycznego nadzoru nad szpitalnymi bankami krwi, pracowniami serologicznymi oraz gospodarką krwi w oddziałach szpitalnych

 

CELE STRATEGICZNE

Naszym naczelnym celem jest :

  • wprowadzenie do obrotu produktów najwyższej i powtarzalnej jakości, które zaspakajały oczekiwania naszych klientów
  • osiągnięcie w naszym regionie światowego poziomu krwiodawstwa i krwiolecznictwa

 

WYZNACZONE CELE BĘDZIEMY REALIZOWAĆ POPRZEZ :

  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
  • zatrudnienie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętnościach praktycznych
  • kreowanie warunkówzachęcającychdo ciągłego podwyższania kwalifikacji pracowników
  • wdrażanie nowoczesnych metod badań laboratoryjnych oraz preparatyki
  • doskonalenie procesu realizacji usług poprzez prowadzenie systematycznych działań korygujących i zapobiegawczych oraz poprzez regularne badanie opinii naszych klientów.

 

Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2019 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio