Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Przetargi

2017-05-08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę jakościowych testów do badań automatycznych przeciwciał anty Treponema pallidum wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałami zużywalnymi dla diagnostyki 240 000 donacji w okresie 44 miesięcy na analizatorach będących w posiadaniu Zamawiającego (analizator PK 7300 firmy Beckman Coulter oraz dzierżawione 2 analizatory Architect i2000 SR firmy Abbott ) .  Nr.sprawy ZP - DU 9 testy kiła/2017
 
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę jakościowych testów do badań automatycznych przeciwciał anty Treponema pallidum wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałami zużywalnymi dla diagnostyki 240 000 donacji w okresie 44 miesięcy na analizatorach będących w posiadaniu Zamawiającego (analizator PK 7300 firmy Beckman Coulter oraz dzierżawione 2 analizatory Architect i2000 SR firmy Abbott ) .  Nr.sprawy ZP - DU 9 testy kiła/2017

OGŁOSZENIE 

SIWZ   

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę jakościowych testów do badań automatycznych przeciwciał anty Treponema pallidum wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałami zużywalnymi dla diagnostyki 240 000 donacji w okresie 44 miesięcy na analizatorach będących w posiadaniu Zamawiającego (analizator PK 7300 firmy Beckman Coulter lub dzierżawione 2 analizatory Architect i2000 SR firmy Abbott ) .  Nr.sprawy ZP - DU 9 testy kiła/2017

SIWZ PO ZMIANIE

31.05.2017 PYTANIA I ODPOWIEDZI

OTWARCIE OFERT 

OTWARCIE I WYBÓR OFERT


2017-04-24

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę zestawów z filtrem laboratoryjnym do zlewania KKP z 4-6 kożuszków leukocytarno-płytkowych w ilości 4000 sztuk.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę zestawów z filtrem laboratoryjnym do zlewania KKP z 4-6 kożuszków leukocytarno-płytkowych w ilości 4000 sztuk.Numer sprawy :  ZP – DP 8 filtry KKP/2017

OGLOSZENIE 
SIWZ 

Zmiana treści wzoru umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

OTWARCIE OFERT

OTWARCIE OFERT POPRAWIENIE BŁĘDU

OCENA I WYBÓR OFERT 

POPRAWIONY TERMIN PODPISANIA UMOWY

WSTRZYMANIE TERMINU ZAWARCIA UMOWY

ODWOŁANIE DO KIO 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 


2017-03-20
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na  dostawę  wraz z montażem 2 niezależnych pras automatycznych do preparatyki krwi. Numer sprawy:  ZP – DP 7 prasy /2017
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na  dostawę  wraz z montażem 2 niezależnych pras automatycznych do preparatyki krwi. Numer sprawy:  ZP – DP 7 prasy /2017

OGLOSZENIE 

ZMIANA OGŁOSZENIA

SIWZ 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

OTWARCIE OFERT 

WYNIK POSTĘPOWANIA 


2017-02-21
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę kompletu zestawów do pobierania i przetwarzania krwi pełnej oraz zestawów do wytwarzania UKKP wraz  z dzierżawą systemów do automatycznego wirowania i rozdzielania składników krwi w jednym procesie. Numer sprawy : ZP-DU7 wirówki/2017
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę kompletu zestawów do pobierania i przetwarzania krwi pełnej oraz zestawów do wytwarzania UKKP wraz  z dzierżawą systemów do automatycznego wirowania i rozdzielania składników krwi w jednym procesie. Numer sprawy : ZP-DU7 wirówki/2017

OGŁOSZENIE 

SIWZ 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

WYJAŚNIENIE 

OTWARCIE OFERT

OCENA I WYBÓR OFERT 


2017-02-13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania reżimu sanitarno- epidemiologicznego RCKiK w Łodzi na lata 2017/2019.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania reżimu sanitarno- epidemiologicznego RCKiK w Łodzi na lata 2017/2019.Nr sprawy: ZP -UP 6 sprzątanie/2017 

OGŁOSZENIE 

SIWZ 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

TERMIN WIZJI LOKALNEJ : 17.02.2017r godz. 9:30. Spotkanie w portierni głównej od ul. Franciszkańskiej 17/25

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

OTWARCIE OFERT 

WYNIK POSTĘPOWANIA


2017-02-06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Czerwonych  w ilości 5000 sztuk

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Czerwonych  w ilości 5000 sztuk

OGŁOSZENIE
SIWZ  

PYTANIA I ODPOWIEDZI

OTWARCIE OFERT

WYBÓR OFERTY 


2017-02-06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny na  posiadanych hemoglobinometrach HemoCue 201 DM wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny na  posiadanych hemoglobinometrach HemoCue 201 DM wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami.

OGŁOSZENIE 
SIWZ  

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

OTWARCIE OFERT

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 


2017-02-03

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi.  7 Pakietów. Nr sprawy:  ZP-DU pojemniki-krew 3/2017
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi.  7 Pakietów. Nr sprawy:  ZP-DU pojemniki-krew 3/2017

-  Pakiet nr 1 - zestawy pojemników potrójnych góra – dół z RW     - 45000sztuk

-  Pakiet nr 2 - pojemniki puste o pojemności 150ml                          -  2000sztuk

-  Pakiet nr 3 - pojemniki puste o pojemności 4 x 150ml                    -  1000sztuk

-  Pakiet nr 4 - pojemniki puste o pojemności 300ml                          -  1000sztuk

-  Pakiet nr 5 - pojemniki puste o pojemności 600ml                          -  1000sztuk

-  Pakiet nr 6 - pojemniki puste o pojemności 1000ml                        -    500 sztuk

-  Pakiet nr 7 - pojemniki płytkowe o pojemności 1000ml                  -    500 sztuk

OGŁOSZENIE 

SIWZ  

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

SPROSTOWANIE DO SIWZ 

OTWARCIE OFERT 

OCENA I WYBÓR OFERT 


2017-01-05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę jakościowych testów do badań  automatycznych przeciwciał anty Treponema pallidum wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałami zużywalnymi dla diagnostyki 260 000 donacji w okresie 48 miesięcy na analizatorze będącym w posiadaniu Zamawiającego (analizator PK 7300 firmy Beckman Coulter)

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę jakościowych testów do badań  automatycznych przeciwciał anty Treponema pallidum wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałami zużywalnymi dla diagnostyki 260 000 donacji w okresie 48 miesięcy na analizatorze będącym w posiadaniu Zamawiającego (analizator PK 7300 firmy Beckman Coulter)

OGŁOSZENIE
SIWZ  

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

OTWARCIE OFERT 

WYNIK POSTĘPOWANIA 


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2020 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio