KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
Przetargi

2017-02-21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę kompletu zestawów do pobierania i przetwarzania krwi pełnej oraz zestawów do wytwarzania UKKP wraz  z dzierżawą systemów do automatycznego wirowania i rozdzielania składników krwi w jednym procesie. Numer sprawy : ZP-DU7 wirówki/2017
czytaj więcej »


2017-02-13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania reżimu sanitarno- epidemiologicznego RCKiK w Łodzi na lata 2017/2019.
czytaj więcej »


2017-02-13

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2017R
czytaj więcej »


2017-02-06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny na  posiadanych hemoglobinometrach HemoCue 201 DM wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami.

czytaj więcej »
2017-02-06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Czerwonych  w ilości 5000 sztuk

czytaj więcej »
2017-02-03

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi.  7 Pakietów. Nr sprawy:  ZP-DU pojemniki-krew 3/2017
czytaj więcej »


2017-01-05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę jakościowych testów do badań  automatycznych przeciwciał anty Treponema pallidum wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałami zużywalnymi dla diagnostyki 260 000 donacji w okresie 48 miesięcy na analizatorze będącym w posiadaniu Zamawiającego (analizator PK 7300 firmy Beckman Coulter)

czytaj więcej »
2016-12-30

      OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę jakościowych testów do badań  automatycznych metodą chemiluminescencji markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew tj. HBsAg wraz z testami potwierdzenia, anty-HCV, HIV Ag/Ab wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałów zużywalnych dla diagnostyki 260 000 donacji w okresie 48 miesięcy wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do wykonania w/w badań kompatybilnych z systemem komputerowym posiadanym przez Zamawiającego.

czytaj więcej »
2016-12-14

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę urządzenia pulującego wraz z systemem sterowania, niezbędnych do przeprowadzenia w osoczu krwiodawców  badań DNA ParvoB19/RNA HAV w pulach, , metodami automatycznymi z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem, na analizatorach będących w posiadaniu Zamawiającego(Procleix Panther System firmy Gen Probe)
czytaj więcej »


2016-12-14

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługę wykonywania badań dla 30000 ± 20% próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA Parwowirusa B19 metodami NAT.
czytaj więcej »


1  2  3  4  5  6  7  8 
Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2019 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio