KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
Przetargi

2017-02-03

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi.  7 Pakietów. Nr sprawy:  ZP-DU pojemniki-krew 3/2017
czytaj więcej »


2017-01-05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę jakościowych testów do badań  automatycznych przeciwciał anty Treponema pallidum wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałami zużywalnymi dla diagnostyki 260 000 donacji w okresie 48 miesięcy na analizatorze będącym w posiadaniu Zamawiającego (analizator PK 7300 firmy Beckman Coulter)

czytaj więcej »
2016-12-30

      OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę jakościowych testów do badań  automatycznych metodą chemiluminescencji markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew tj. HBsAg wraz z testami potwierdzenia, anty-HCV, HIV Ag/Ab wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałów zużywalnych dla diagnostyki 260 000 donacji w okresie 48 miesięcy wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do wykonania w/w badań kompatybilnych z systemem komputerowym posiadanym przez Zamawiającego.

czytaj więcej »
2016-12-14

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę urządzenia pulującego wraz z systemem sterowania, niezbędnych do przeprowadzenia w osoczu krwiodawców  badań DNA ParvoB19/RNA HAV w pulach, , metodami automatycznymi z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem, na analizatorach będących w posiadaniu Zamawiającego(Procleix Panther System firmy Gen Probe)
czytaj więcej »


2016-12-14

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługę wykonywania badań dla 30000 ± 20% próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA Parwowirusa B19 metodami NAT.
czytaj więcej »


2016-12-09
ZAPYTANIE O CENĘ na usługę ubezpieczenia pojazdóRCKiK w Łodzi na lata 2016/2017

W wyniku postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę  na usługę ubezpieczenia pojazdów na lata 2017/2018 do dnia 09.12.2016r do godz. 11;00 wpłynęły 2 oferty.

OFERTA NR 1 Ergo Hestia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Sopot ul. Hesti 1; Oddz. Łódź ul. Nawrot 12

Cena oferty brutto -  93540,00zł

OFERTA NR 2- PZU S.A. Warszawa ul. Jana Pawła II 24, Oddz. Klienta Kluczowego 90-965 Łódź ul. Zamenhofa16 

Cena oferty brutto - 74199,60zł

Oferta nr 2 PZU S.A. zaoferowała najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania zawarte w siwz

Podpisanie umowy nastąpi  14.12.2016r.

 

 


2016-12-07

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na dostawę sprzętu jednorazowego użycia do pobierania składników krwi  metodą aferezy przy pomocy separatorów krwi Firmy Baxter. Nr. sprawy ZP - DP 8/2016
czytaj więcej »


2016-11-24

Łódź: „Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi na lata 2016/2018”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
czytaj więcej »


2016-11-10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANIICZONYM o wartości zamówienia poniżej 135.000EURO na dostawę i montaż 4 sztuk niezależnych automatycznych pras do preparatyki krwi.  Nr. sprawy ZP - DP 7/2016
czytaj więcej »


2016-11-07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia powyżej 135.000EURO na dostawę odczynników wraz z niezbędnymi akcesoriami, materiałami zużywalnymi do wykonania badań metodą mikropłytkową i mikrokolumnową do posiadanych urządzeń firmy DiaMed
czytaj więcej »


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2020 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio