KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
Metody oddawania krwi

METODA KONWENCJONALNA
Metodą tą od dawcy pobiera się krew pełną w ilości 450 ml. Krew pełna może  być pobrana nie częściej niż 6 razy od mężczyzny i 4 razy od kobiety w ciągu roku z tym przerwa między pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

METODA PLAZMAFEREZY AUTOMATYCZNEJ
Metodą tą od dawcy pobiera się przy pomocy separatorów osoczowych osocze. Jednorazowo pobierane jest od dawcy 600 ml osocza. Przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż 2 tygodnie. Pobieranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej co najmniej 30 dni od pobierania krwi pełnej.

METODA TROMBAFEREZY
Metodą tą od dawcy pobiera się przy pomocy separatorów komórkowych płytki krwi.
Zabiegi trombaferezy mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku. Przerwa między zabiegami trombaferezy nie powinna być krótsza niż 4 tygodnie.

METODA ERYTROAFEREZY
Metodą tą od dawcy pobiera się przy pomocy separatorów komórkowych  koncentratu krwinek czerwonych.
Zabieg erytoaferezy  może być wykonywany nie częściej, niż co 2 miesiące - przy pobraniu 1 jednostki krwinek czerwonych i nie częściej, niż co 6 miesięcy przy pobraniu w jednej donacji 2 jednostek krwinek. Jednorazowe pobranie 2 jednostek KKCz możliwe jest wyłącznie u osób o masie ciała wynoszącej przynajmniej 70 kg i z odpowiednio wysokim stężeniem hemoglobiny (powyżej 140g/l).

Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2019 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio