KONTAKT GDZIE ODDAĆ KREW AKCJE WYJAZDOWE JAK ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ PYTANIA I ODPOWIEDZI AKTUALNOŚCI
RCKiK Łódź

EAG
PARTNERZY

więcej partnerów »

PYTANIA I ODPOWIEDZI

2015-01-26 20:21:40
bisocard
 
2015-01-26 18:48:34
Czy muszę czekać ?
 
2015-01-26 08:59:47
Ziołowe leki na uspokojenie
 
2015-01-24 23:55:00
leki
 
2015-01-23 17:42:05
Ulgi na komunikację!
 

 
PRZETARGI
 

Przetarg z dnia 2014-08-12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na zakup i dostawę 4szt stanowisk do stacjonarnego poboru krwi złożone z wagomieszarki i ze stolika do wagomieszarek, 6 szt wagomieszarek oraz 4szt zgrzewarek do drenów. 2 PAKIETY

Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
21.08.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 21.08.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 12.08.2014r
Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny ofert:

Cena – 70%
Kryterium jakości – 30%

 • SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi:
 • Pytania i Odpowiedzi:                                                                          
  Do dnia 21.08.2014r do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty

Oferta 1

Pakiet nr 1

Medical Partner Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 213/215, 61-485 Poznań

wartość oferty netto –  175736,00zł;  brutto – 197016,48zł       

Oferta 2

Pakiet nr 2

Biameditek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok

wartość oferty netto – 35000,00zł;  brutto – 37800,00zł       

Oferta 3

Pakiet nr 2

Bioti Sp.z o.o. ul. Międzyrzecze 19, 03-043 Warszawa

wartość oferty netto – 46800,00zł;  brutto – 50544,00zł       

Oferta 4

Pakiet nr 2

Unimax-Med. S.A, ul. Spokojna 60, 05-090 Raszyn Rybie

wartość oferty netto –  36480,00zł;  brutto – 39398,40zł     

 

                                    Ocena ofert

                       Pakiet nr 1

Oferta nr 1  Medical Partner Sp. z o.o

Kryterium cena -70pkt, Kryterium jakości – 30pkt  Razem – 100pkt

                        Pakiet nr 2

 Oferta nr 2  Biameditek Sp. z o.o

Kryterium cena -70pkt, Kryterium jakości – 30pkt  Razem – 100pkt

Oferta nr 3  Bioti Sp.z o.o.

Kryterium cena – 52,35pkt, Kryterium jakości – 30pkt  Razem –  82,35pkt

Oferta nr  4  Unimax-Med. S.A

Kryterium cena – 67,16pkt, Kryterium jakości – 0pkt  Razem –  67,16pkt

Najwyższą ilość punktów w Pakiecie nr 1 uzyskała oferta nr1Medical Partner Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 213/215, Poznań, w Pakiecie nr 2 oferta nr 2  Biameditek Sp. z o.o., ul. Składowa 12,  Białystok

Podpisanie umów nastąpi w dniu 03.09.2014r

 

 

 

 


Przetarg z dnia 2014-09-05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 134.000EURO na wynajem samochodów z kierowcami dla potrzeb RCKiK.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00zł

Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
16.10.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 16.10.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – 05.09.2014r
Termin związania ofertą – 60 dni
Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%

 • SIWZ
 • Załącznik nr 3

      Do dnia 16.10.2014r do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta

Oferta 1

PTU-TCS Ryszard Misiak Łódź ul. Alabastrowa 7

wartość oferty netto – 959326,10zł;  brutto –  1059434,15zł 

Oferta spełnia wymagania zawarte w siwz

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 30.10.2014r


Przetarg z dnia 2014-09-08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na zakup i dostawę 40 000 sztuk nożyków do jałowego łączenia drenów na posiadanych zgrzewarkach TSCD II firmy Terumo

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
17.09.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 17.09.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych -

Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny ofert: najniższa cena

SIWZ:


 Do dnia 17.09.2014r do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta

Oferta 1

Terumo BCT Polska Sp. z o.o. Katowice ul. Hutnicza 14

wartość oferty netto – 386 000,00zł;  brutto – 474 780,00zł 

 Oferta spełnia wymagania zawarte w siwz

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 29.09.2014r


Przetarg z dnia 2014-10-03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na dostawę, instalację i podłączenie fabrycznie nowego serwera rok produkcji 2014r. do istniejącego w RCKiK w Łodzi systemu Bank Krwi

Termin wykonania zamówienia: 60dni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
14.10.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 14.10.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 03.10.2014r

Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny ofert: najniższa cena

SIWZ:  

 

Do dnia 14.10.2014r do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta

Oferta 1

Asseco Poland S.A. 40-161 Katowice, ul. Korfantego 83

wartość oferty netto – 295.000,00zł;  brutto –  362.850,00zł 

Oferta spełnia wymagania zawarte w siwz

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 31.10.2014r


Przetarg z dnia 2014-10-08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
20.10.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 20.10.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 08.10.2014r

Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny ofert: najniższa cena

 • SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi:  

       Do dnia 20.10.2014r do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta

Oferta 1

ECO-ABC Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 7

wartość oferty netto – 168190,00zł;  brutto – 181645,20zł 

Oferta spełnia wymagania zawarte w siwz

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 30.10.2014r

    

 

                                                


Przetarg z dnia 2014-10-10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na zakup i dostawę zestawów jednorazowego użytku do pobierania składników krwi na separatorach firmy Baxter

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
23.10.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 23.10.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych -

Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
SIWZ:  


Do dnia 23.10.2014r do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta

Oferta 1

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2; 01-209 Warszawa

wartość oferty netto – 213750,00zł;  brutto –  230850,00zł 

Oferta spełnia wymagania zawarte w siwz

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 12.11.2014r


Przetarg z dnia 2014-10-27

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 134.000EURO na zakup i dostawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z niezbędnymi akcesoriami i materiałami zużywalnymi do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi metodą mikropłytkową.

Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 42600,00zł słownie czterdzieści dwa tysiące sześćset zł:

Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
08.12.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 08.12.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – 27.10.2014r

Termin związania ofertą – 60 dni

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający żądać będzie przed podpisaniem umowy/-ów od Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w celu pokrycia roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Kryteria oceny ofert:
cena - 60%
wydajność aparatu - 20%
oprogramowanie analizatora w języku polskim - 20%

 • SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi:

  Do dnia 08.12.2014r do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta:

  Oferta 1

  Beckman Coulter Polska  Sp. z o.o. 02-676 Warszawa  ul. Postępu 21 c 

  Wartość oferty netto –  1590725,93zł ;  wartość brutto – 1696800,0

  Kryterium cena-60pkt; wydajność aparatu – 10pkt; oprogramowanie w jęz. polskim - 20pkt  Łącznie 90pkt

  Oferta zgodna z siwz

  Podpisanie umowy nastąpi w dniu 12.12.2014rPrzetarg z dnia 2014-11-07

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, informuje że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż obudowy izolacyjnej i urządzeń komory mrożącej z przedsionkiem komory chłodniczej do dnia 07.11.2014r do godz. 10:30 wpłynęły 3 oferty.

Najkorzystniejsza ofertę złożyłą firma P.U.P.H. FROSTPOL Bogumił Rosiak, Krzysztof Walczyk; 91-833 Łódź ul. Łagiewnicka 1/3

Wartośc oferty brutto -199113,73zł

Podpisanie umowy nastąpi 18.11.2014r


Przetarg z dnia 2014-11-24

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000 EURO na ubezpieczenie RCKiK w Łodzi

na lata 2014/2016
2 zadania:
Zadanie 1. -Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
- Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży oraz Assistance )
Zadanie 2. - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego (dotyczy zadania I i/lub zadania II)
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Ze strony Zamawiającego: Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Broker ubezpieczeniowy – Ewa Starczyńska ; tel 0 609 87 37 77 ; e.mail: e.starczynska@insensebroker.pl

Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
03.12.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 03.12.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 24.11.2014r

Termin związania ofertą – 30 dni
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Kryteria oceny ofert:
cena - 90%
warunki ubezpieczenia – 10%

 • SIWZ:  
 • Pytania i Odpowiedzi: 
 • Zmiana terminu składania ofert: 
  Wybór najlepszej oferty 


Przetarg z dnia 2014-12-04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 134.000EURO na zakup i dostawę odczynników akcesoriów i materiałów zużywalnych do badań metodą mikropłytkową i mikrometodą kolumnową do posiadanych urządzeń firmy DiaMed w ilościach niezbędnych do wykonywania badań w ciągu 1 roku

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Ze strony Zamawiającego: Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)

Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
15.01.2015r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 15.01.2015r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – 04.12.2014r

Termin związania ofertą – 60 dni
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Kryteria oceny ofert:
cena - 80%
kryterium jakościowe – 10%
kryterium płatności - 10%

 • SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 

Do dnia 15.01.2015r do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.
Oferta nr 1
Dia Hem AG Diagnostic Products Schlosserstrasse 4, CH – 8180 Bulach; Szwajcaria
cena netto – 685990,18zł ; cena brutto – 741928,52 zł - 80pkt
Kryterium jakościowe - 10pkt
Kryterium płatności - 10pkt
Łączna punktacja = 100pkt
Oferta spełnia wszystkie stawiane wymagania
Podpisanie umowy nastąpi dnia 23.01.2015r                  


Przetarg z dnia 2014-12-17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na wykonywanie badań dla 40000 ±10% próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA B19 metodami NAT.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Ze strony Zamawiającego: Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
30.12.2014r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 30.12.2014r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 17.12.2014r

Termin związania ofertą – 30 dni
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Kryteria oceny ofert:
cena - 100%

 • SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 
 • Zmiana SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 

Do dnia 30.12.2014r do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty.
Oferta nr 1
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; 60-354 Poznań ul. Marcelińska 44
wartość oferty netto – 252000,00zł, brutto – 309960,00zł
Oferta nr 2
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; 20-078 Lublin; ul. I Armii W.P. 8
wartość oferty netto – 214400,00; brutto – 263712,00zł
Oferta nr 3
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; 03-948 Warszawa; ul. Saska 63/75
wartość oferty netto – 237200,00zł; brutto – 291756,00zł
Oferta nr 4
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; 80-210 Gdańsk, ul. J. Hoene Wrońskiego 4
wartość oferty netto – 312000,00zł; brutto – 383760,00zł

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 RCKiK w Lublinie. Oferta spełnia wymagania zawarte w siwz.
Wartość oferty brutto – 263712,00zł
Podpisanie umowy nastąpi dnia 07.01.2015r.


Przetarg z dnia 2014-12-31

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na zakup i dostawę filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek czerwonych w ilości 7500 sztuk .

 

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Ze strony Zamawiającego: Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
16.01.2015r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 16.01.2015r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 31.12.2014r

Termin związania ofertą – 30 dni
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Kryteria oceny ofert:
cena - 80%
ocena jakości - 20%

 • SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 
 • Odpowiedzi IHiT: 

Do dnia 16.01.2015r do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty.
Oferta nr 1
Color Trading Sp. z o.o. Warszawa ul. Żołny 40
cena jednostkowa netto - 21,00zł
cena netto – 157500,00zł ; cena brutto – 170100,00zł
Oferta nr 2
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Hrubieszowska 2
cena jednostkowa netto - 19,85zł
cena netto – 148875,00zł; cena brutto - 160785,00zł
Oferta nr 3
MacoPharma Polonia Sp. z o.o. Wrocław ul. Szawajcarska 22
cena jednostkowa netto - 21,20zł
cena netto – 159000,00zł; cena brutto - 171720,00zł   


Ocena ofert:
Oferta nr 1
Color Trading Sp. z o.o. Warszawa ul. Żołny 40
cena jednostkowa netto - 21,00zł
cena netto – 157500,00zł ; cena brutto – 170100,00zł
Kryterium cena - 75,6pkt
Kryterium jakościowe - 20pkt
Łączna punktacja = 95,6pkt
Oferta nr 2
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Hrubieszowska 2
cena jednostkowa netto - 19,85zł
cena netto – 148875,00zł; cena brutto - 160785,00zł
Kryterium cena - 80pkt
Kryterium jakościowe - 20pkt
Łączna punktacja = 100pkt
Oferta nr 3
MacoPharma Polonia Sp. z o.o. Wrocław ul. Szawajcarska 22
cena jednostkowa netto - 21,20zł
cena netto – 159000,00zł; cena brutto - 171720,00zł
Kryterium cena - 74,9pkt
Kryterium jakościowe - 20pkt
Łączna punktacja = 94,9pkt
Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 firmy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Hrubieszowska 2. Wartość oferty brutto - 160785,00zł
Podpisanie umowy nastąpi dnia 03.02.2015r             


Przetarg z dnia 2015-01-16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 134.000EURO na zakup i dostawę 65000 sztuk zestawów pojemników potrójnych góra-dól z roztworem wzbogacającym z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi


Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 15000,00zł słownie piętnaście tysięcy zł:

Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
27.02.2015r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 27.02.2015r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – 16.01.2015r

Termin związania ofertą – 60 dni

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Kryteria oceny ofert:
cena - 70% = 70pkt
jakość wyrobu - 30% = 30pkt

SIWZ: 


Przetarg z dnia 2015-01-19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na usługę sprzątania i utrzymania reżimu sanitarno- epidemiologicznego w pomieszczeniach należących do RCKiK w Łodzi

Termin wykonania zamówienia: 24 miesięce.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Wykonawca nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

Miejsce i termin składania ofert
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
03.02.2015r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 03.02.2015r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 19.01.2015r

Termin związania ofertą – 30 dni

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Kryteria oceny ofert:
cena - 100% waga= 100pkt

 • SIWZ: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 
 • Pytania i Odpowiedzi: 
 •  


Przetarg z dnia 2015-01-23

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej 30.000EURO na dostawę mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny na
posiadanych hemoglobinometrach HemoCue 201 DM wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami


Termin wykonania zamówienia: 24 miesięce.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki wymagane od oferentów:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 09 sierpnia 2013r Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: poniżej do pobrania lub w siedzibie RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 17/25 pok. 95

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Lilianna Bartoszczyk i Wiesława Tomaszewska tel. 42 61-61-462/465, e-mail adm@krwiodawstwo.pl – w sprawach procedury przetargowej

Wadium : Wykonawca nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

Miejsce i termin składania ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź ul. Franciszkańska 17/25 sekretariat pok. 83 do dnia
05.02.2015r do godziny 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 w dniu 05.02.2015r
o godz. 10:30 sala konferencyjna I piętro

Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 23.01.2015r

Termin związania ofertą – 30 dni

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Kryteria oceny ofert:
cena - 100% waga= 100pkt

SIWZ: 


« strona główna
 
 
 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź
tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail:
sekretariat@lodz.krwiodawstwo.pl

Copyright © 2015 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
Wartościowe artykuły i linki do stron:
Chirurgia plastyczna zwana także kosmetyczną lub estetyczną jest dziedziną medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub korektą defektów ciała. Jest podspecjalnością chirurgii. Proste operacje plastyczne były znane już w I w.n.e., polegały na zabiegach z oczyma.
Z roku na rok polskiej scenie przybywają nowe kabarety, młode pokolenie kabaretów, które na swój indywidualny, śmieszny sposób chce opowiedzieć swoją historię. Dlatego też w tym pięknym kraju nad Wisłą, mamy wiele okazji, aby po obcować z kabaretami i satyrykami.
Bogaci mężczyźni i atrakcyjne kobiety potrzebują siebie nawzajem. Piękna i atrakcyjna kobieta jest wyrozumiała, przez co lepiej rozumie ambitnego, dążącego do celu mężczyznę. Bogaty mężczyzna ( szukam sponsora ) jest wrażliwszy i kulturalniejszy, dzięki czemu zadbana niewiasta czuje się przy nim doceniona.
Randki - spotkanie dwóch osób mające na celu nawiązanie lub rozwinięcie znajomości, inicjowane z zamiarem stworzenia lub umocnienia relacji emocjonalnych lub małżeńskich pomiędzy uczestniczącymi w anonse osobami. W szerszym znaczeniu randką będzie także każde spotkanie osób, które łączą tego rodzaju relacje.
Piękne, zadbane dłonie i gustowne paznokcie są w chwili obecnej wyznacznikiem elegancji i dbałości o siebie. Już dawno minęły czasy kiedy jedyną dostępną usługą w gabinet kosmetyczny był klasyczny manicure.