KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
INFORMACJE

Ważna informacja!!!

Informujemy, że od 23.04.2018 r. Punkt Pobrań w Skierniewicach będzie czynny wyłącznie w czwartki w godz. 9:00-12:00 do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy na wtorkowe zbiórki krwi w ambulansie przed Urzędem Miasta w Skierniewicach

w dniach : 29 maja oraz 5, 12, 19, 26 czerwca w godzinach 12.00 - 15.00


Program Lojalnościowy

Od dnia 22 grudnia 2016 r. startuje Program Lojalnościowy dla Krwiodawców. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu >>>


Informacja dla krwiodawców - RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa      i Krwiolecznictwa, ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. 42 6161429,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kadry2@krwiodawstwo.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających    z  ustawy o ochronie danych osobowych oraz Statutu RCKiK w Łodzi,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz  upoważnieni pracownicy RCKiK w Łodzi ,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa: Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22.08.1997r. z późniejszymi zmianami.

9) ) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Komunikat

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem:
https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 grudnia 2018 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

  1. wydania leku „na ratunek”,
  2. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

 

 


.

 


  

 

 

Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2018 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio