Author: Admin Krwiodawstwo

Dostawa odczynników/krwinek wzorcowych/kontroli/kart/roztworów/płynów oraz materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową do posiadanych urządzeń firmy DiaMed (marka Bio-Rad) niezbędnych do wykonywania badań w ciągu roku Dokumenty postępowania dostępne pod adresem rckiklodz.ezamawiajacy.pl   [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color=''...

Zakup mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny z kropli krwi włośniczkowej uzyskanej z palca, kompatybilnych z posiadanymi hemoglobinometrami HemoCue 201DM wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami Dokumenty postępowania dostępne pod adresem rckiklodz.ezamawiajacy.pl   [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color=''...

Zakup wskaźników do napromieniowania składników krwi dawką 25-50 Gy – dedykowane do promieniowania X Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Dostawa nakłuwaczy do pobierania krwi z opuszki palca Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Zakup odczynników medycznych do cytometru przepływowego Facs Calibur firmy Becton Dickinson Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Dostawa odczynników/roztworów/płynów do badań z zakresu serologii/immunologii transfuzjologicznej wykonywanych na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter (w ilości niezbędnej do wykonywania w ciągu roku) Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight=''...

Zakup 4 samochodów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2021-01-15 Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ OPZ zmieniony (zał. nr 1 do SIWZ) 2021-01-19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana SIWZ Formularz ofertowy zmieniony 2021-01-22 Informacja z otwarcia ofert 2021-02-09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color=''...

Usługi pralnicze dla RCKiK w Łodzi Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl   [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Odbiór odpadów komunalnych Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl   [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Panel Pomocniczy