Author: Admin Krwiodawstwo

Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, kontroli, kart, roztworów, płynów,  materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową do posiadanych urządzeń firmy DiaMed (marka Bio-Rad) w ilości niezbędnej do wykonywania badań w ciągu 12 miesięcy   Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl  ...

Panel Pomocniczy