Author: Admin Krwiodawstwo

Dostawa odczynników/krwinek wzorcowych/materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter, posiadanym przez Zamawiającego (w ilości niezbędnej do wykonywania badań w ciągu roku)   Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl  ...

24.02.2022: Plan postępowań 2022 v1 24.02.2022: Plan postępowań 2022 v2 13.04.2022: Plan postępowań 2022 v3 26.07.2022: Plan postępowań 2022 v4 08.08.2022: Plan postępowań 2022 v5 22.11.2022: Plan postępowań 2022 v6 29.12.2022: Plan postępowań 2022 v7...

Panel Pomocniczy