Author: Admin Krwiodawstwo

W dniu 3 grudnia 2021 r. Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zaprezentował nową odsłonę ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo pn. „Twoja krew, moje życie”, która realizowana jest w oparciu o program polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki...

[caption id="attachment_1908" align="alignnone" width="949"] Easter background with colorful eggs ,hyacinth flowers and butterflies on white wooden background[/caption]...

Zakup pojemników potrójnych góra-dół do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, zestawów do zlewania UKKP z kożuszków leukocytarno-płytkowych oraz filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z KKCz Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl  ...

Panel Pomocniczy