Aktualności

e-krew – co to jest? e-krew to realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekt budowy systemu informatycznego, odpowiadający na potrzeby: dawców i kandydatów na dawców krwi, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych, centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi –  pobranie, badanie,...

Zmiany w funkcjonowaniu Terenowych Oddziałów w miesiącu wrześniu/październiku

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Terenowy Oddział w dniu 13 października będzie NIECZYNNY.

ZDUŃSKA WOLA

Terenowy Oddział czynny: 21, 23, 27, 29 września

W pozostałe dni września Terenowy Oddział będzie NIECZYNNY.

SIERADZ

Terenowy Oddział czynny: 20, 24, 28, 30 września

W pozostałe dni września Terenowy Oddział będzie NIECZYNNY.