Przetargi

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienie odpadów medycznych dla RCKiK w Łodzi i podległych Punktów Pobrań w woj. łódzkim Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Dostawa jakościowych testów do badań automatycznych metodą chemiluminescencji markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew tj. HBsAg wraz z testami potwierdzenia, anty-HCV, HIV Ag/Ab oraz testów anty-Treponema pallidum wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałów zużywalnych dla diagnostyki 195 000 donacji w okresie 36...

Remont pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał.nr 1a Zał.nr 1b Zał. nr 1c 2020-11-25 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ Rzut parteru z zaznaczonym zakresem prac 2020-12-01 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana SIWZ 2020-12-03 Odpowiedzi na pytania Rysunek 2020-12-08 Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.12.2020r. 2020-12-28 Informacja o wyborze...

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do pobierania krwinek płytkowych metodą trombaferezy Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Dostawa odczynników i krwinek wzorcowych do manualnych technik szkiełkowych i probówkowych z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla potrzeb Działu Immunologii Transfuzjologicznej Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Remont toalet z adaptacją dla osób niepełnosprawnych na holu dawców w RCKiK w Łodzi Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1a przedmiar robót Zał. nr 1b STWiORB Zał. nr 1c rys. 1 Zał. nr 1c rys. 2 2020-10-27 Informacja z otwarcia ofert 2020-11-10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   [button size='' style='' text='POWRÓT' icon=''...

Dostawa odczynników, roztworów, krwinek wzorcowych oraz sprzętu jednorazowego użytku (SJU) do manualnych technik szkiełkowych i probówkowych oraz kontroli zewnątrzlaboratoryjnej z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla potrzeb Działu Immunologii Transfuzjologicznej Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color=''...