Dostawa odczynników i krwinek wzorcowych do manualnych technik szkiełkowych i probówkowych z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla potrzeb Działu Immunologii Transfuzjologicznej

Dostawa odczynników i krwinek wzorcowych do manualnych technik szkiełkowych i probówkowych z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla potrzeb Działu Immunologii Transfuzjologicznej

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.plPanel Pomocniczy