Dostawa odczynników/krwinek wzorcowych/kontroli/kart/roztworów/płynów oraz materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową do posiadanych urządzeń firmy DiaMed (marka Bio-Rad) niezbędnych do wykonywania badań w ciągu roku

Dostawa odczynników/krwinek wzorcowych/kontroli/kart/roztworów/płynów oraz materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową do posiadanych urządzeń firmy DiaMed (marka Bio-Rad) niezbędnych do wykonywania badań w ciągu roku

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem rckiklodz.ezamawiajacy.pl

 Panel Pomocniczy