Dostawa odczynników/krwinek wzorcowych/materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter, posiadanym przez Zamawiającego (w ilości niezbędnej do wykonywania badań w ciągu roku)

Dostawa odczynników/krwinek wzorcowych/materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter, posiadanym przez Zamawiającego (w ilości niezbędnej do wykonywania badań w ciągu roku)

 

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl

 Panel Pomocniczy