Dostawa odczynników, roztworów, krwinek wzorcowych oraz kontroli zewnątrzlaboratoryjnej z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla potrzeb Działu Laboratoryjnego

Dostawa odczynników, roztworów, krwinek wzorcowych oraz kontroli zewnątrzlaboratoryjnej z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla potrzeb Działu Laboratoryjnego

 

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl

 Panel Pomocniczy