Dostawa odczynników, roztworów, krwinek wzorcowych oraz sprzętu jednorazowego użytku (SJU) do manualnych technik szkiełkowych i probówkowych oraz kontroli zewnątrzlaboratoryjnej z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla potrzeb Działu Immunologii Transfuzjologicznej

Dostawa odczynników, roztworów, krwinek wzorcowych oraz sprzętu jednorazowego użytku (SJU) do manualnych technik szkiełkowych i probówkowych oraz kontroli zewnątrzlaboratoryjnej z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla potrzeb Działu Immunologii Transfuzjologicznej

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.plPanel Pomocniczy