Dostawa odczynników/roztworów/płynów do badań z zakresu serologii/immunologii transfuzjologicznej wykonywanych na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter (w ilości niezbędnej do wykonywania w ciągu roku)

Dostawa odczynników/roztworów/płynów do badań z zakresu serologii/immunologii transfuzjologicznej wykonywanych na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter (w ilości niezbędnej do wykonywania w ciągu roku)

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.plPanel Pomocniczy