Dzierżawa 2 analizatorów hematologicznych 5 DIFF wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych i krwi kontrolnej

Dzierżawa 2 analizatorów hematologicznych 5 DIFF wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych i krwi kontrolnej

 

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl

 Panel Pomocniczy