Dzierżawa analizatora wraz z kompleksową usługą serwisową oraz dostawa odczynników do oznaczenia aktywności czynnika VIII metodą koagulologiczną, chromogenną oraz poziomu fibrynogenu

Dzierżawa analizatora wraz z kompleksową usługą serwisową oraz dostawa odczynników do oznaczenia aktywności czynnika VIII metodą koagulologiczną, chromogenną oraz poziomu fibrynogenu

 

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl

 Panel Pomocniczy