Konkursy

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w RCKiK w Łodzi

 

Data publikacji: 23.05.2024

Nazwa stanowiska: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi lub jej składników w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, Oddziałach Terenowych i ekipach wyjazdowych

Termin składania dokumentów: 29.05.2024  godz. 10.00

Treść:  

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT KWALIFIKOWANIE DAWCÓW

 

ROZLICZENIE CZASU PRACY – Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy

 

SWKO

 

Umowa powierzenia

 

Załącznik nr 2 do SWKO – wzór umowy

 

 

Wyniki konkursu:

 

Wybór oferty

 

 

Panel Pomocniczy