Konkursy

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w RCKiK w Łodzi

 

Data publikacji: 2023-04-27

Nazwa stanowiska: Lekarz – kierownik Działu Dawców i Pobierania

Termin składania dokumentów: 2023.05.12. godz. 10.00

Treść:  

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

SWKO

 

Formularz ofertowy

 

Wzór umowy

 

Umowa powierzenia

 

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

 

Oświadczenie

 

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w RCKiK w Łodzi

 

Data publikacji: 2023.05.16

Nazwa stanowiska: Udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku lekarza w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi lub jej składników w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi,
Oddziałach Terenowych i ekipach wyjazdowych

Termin składania dokumentów: 2023.05.30. godz. 10.00

Treść:  

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

SWKO

 

Formularz ofertowy

 

Wzór umowy

 

Umowa powierzenia

 

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Panel Pomocniczy