Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z siedziby RCKiK w Łodzi wraz z zapewnieniem odpowiedniej ilości kontenerów

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z siedziby RCKiK w Łodzi wraz z zapewnieniem odpowiedniej ilości kontenerów

 

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl

 Panel Pomocniczy