Remont toalet z adaptacją dla osób niepełnosprawnych na holu dawców w RCKiK w Łodzi

Remont toalet z adaptacją dla osób niepełnosprawnych na holu dawców w RCKiK w Łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1a przedmiar robót

Zał. nr 1b STWiORB

Zał. nr 1c rys. 1

Zał. nr 1c rys. 2

2020-10-27

Informacja z otwarcia ofert

2020-11-10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Panel Pomocniczy