Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi

Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi

Postępowanie prowadzone przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi. Postępowanie znak: ZZP-50/21 – Zakład Zamówień Publicznych Przy Ministrze Zdrowia (zzpprzymz.pl)Panel Pomocniczy