Badania komercyjne

Przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych na badania
do Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK w Łodzi:

  • rutynowe badania immunohematologiczne – grupa krwi, badanie przeglądowe na obecność przeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych
  • konsultacyjne badania immunohematologiczne – identyfikacja przeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych, fenotyp w układzie Lewis

 

Pacjenci zgłaszają się do Rejestracji RCKiK w godzinach: 800-1400 (od poniedziałku do środy).

W sytuacjach pilnych, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny: (42) 6161 422, 427.

 

Odpłatne wykonywanie badań:
a) opłata za badania może nastąpić w kasie RCKiK lub przelewem na konto (nr konta dostępny na stronie internetowej www.krwiodawstwo.pl
b) po odnotowaniu wpłaty, wynik zostanie przekazany pacjentowi w sposób i terminie z nim ustalonym.

 

Nieodpłatne wykonywanie badań:
a) pacjenci muszą legitymować się prawidłowym zleceniem na badanie konsultacyjne, w postaci załącznika nr 5 lub zleceniem z placówki kierującej, pod warunkiem posiadania wszelkich wymaganych pieczątek, podpisów i zgód, będzie ono podstawą wystawienia faktury;
b) wynik przekazywany do placówki kierującej

Panel Pomocniczy