Zakup mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny z kropli krwi włośniczkowej uzyskanej z palca, kompatybilnych z posiadanymi hemoglobinometrami HemoCue 201DM wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami

Zakup mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny z kropli krwi włośniczkowej uzyskanej z palca, kompatybilnych z posiadanymi hemoglobinometrami HemoCue 201DM wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem rckiklodz.ezamawiajacy.pl

 Panel Pomocniczy