Zakup pojemników potrójnych góra-dół do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, zestawów do zlewania UKKP z kożuszków leukocytarno-płytkowych oraz filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z KKCz

Zakup pojemników potrójnych góra-dół do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, zestawów do zlewania UKKP z kożuszków leukocytarno-płytkowych oraz filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z KKCz

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl

 Panel Pomocniczy