Zakup zestawów do inaktywacji czynników chorobotwórczych w osoczu i KKP metodą z ryboflawiną do posiadanych urządzeń Mirasol

Zakup zestawów do inaktywacji czynników chorobotwórczych w osoczu i KKP metodą z ryboflawiną do posiadanych urządzeń Mirasol

 

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl

 Panel Pomocniczy