Zakup zestawów do inaktywacji czynników chorobotwórczych w osoczu i KKP metodą z ryboflawiną, do posiadanych urządzeń Mirasol

Zakup zestawów do inaktywacji czynników chorobotwórczych w osoczu i KKP metodą z ryboflawiną, do posiadanych urządzeń Mirasol

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.plPanel Pomocniczy