Kto może oddawać / dyskwalifikacje

Kto może oddać krew

kto-moze

Osoba między 18-65 rokiem życia.
*Uwaga, jeśli oddajesz po raz pierwszy, górna granica wieku to 60 lat.

waga

Musisz ważyć powyżej 50 kg.
Ten parametr został ustalony dla Twojego komfortu.

leki

Jesteś osobą zdrową,
nie przyjmującą na stałe żadnych leków

Dyskwalifikacje tymczasowe

 • Okres miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu
 •  Leczenie ubytku (tzw. plomba) i usuwanie kamienia – odroczenie do następnego dnia, 
 • Ekstrakcja zęba i leczenie kanałowe (uważane za mały zabieg chirurgiczny) – odroczenie na 7 dni 
 • Szycie rany po usuniętym zębie – odroczenie na 6 miesięcy od zabiegu- w pozostałych przypadkach decyduje lekarz kwalifikujący dawców po uszczegółowieniu wywiadu.
 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków
 • 6 miesięcy od zabiegu akupunktury (o ile nie został wykonany przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jednorazowych igieł)
 • 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą)
 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu (np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia)
 • Czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób, np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego – w przypadku leczenia antybiotykami musi upłynąć 14 dni od zakończenia leczenia
 • Okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 100/60 – 180/100 mm Hg, tętno miarowe 50 – 100/min.
 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu
 • Choroby zapalne, niezagojone rany, stany uczuleniowe skóry i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej
 • Opryszczka wargowa – co najmniej 2 tygodnie po samoistnym ustąpieniu zmian miejscowych
 • 1 rok od zakończenia rzeżączki
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)
 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne (jeśli w tym okresie nie wystąpiły objawy choroby)
 • 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej)
 • Przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii – nieprzerwanie przez 6 miesięcy – dyskwalifikuje dawcę na okres 4 miesięcy, po tym okresie zakwalifikowanie jest możliwe, pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia brucelozy i gorączki Q
 • 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne)
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia toksoplazmozy
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej
 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek
 • Co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38 stopni Celsjusza
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków
 • Kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas co najmniej 4 tygodni po inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie)
 • Bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy
 • Okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia
 • Po szczepieniach okresowych, na czas uzależniony od rodzaju szczepionki:
  • 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze
  • 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu
  • 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (bez kontaktu z chorobą)
  • 2 tygodnie w przypadku szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą)
  • 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
  • 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej
  • 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia
 • inne choroby wirusowe zgodnie z wytycznymi IHiT

Dyskwalifikacje stałe

 • poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:
  • wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi)
  • choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
  • stan po zawale mięśnia sercowego
  • zaburzenia rytmu serca
  • niewydolność krążenia
  • miażdżyca znacznego stopnia
 • Choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego – np. stan po udarze mózgu
 • Poważne choroby układu:
  • pokarmowego (w tym schorzenia wątroby)
  • oddechowego
  • moczowego
  • nerwowego – szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego
 • Poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)
 • Choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia krwi
 • Choroby metaboliczne i choroby układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • Choroby układowe (np. kolagenozy)
 • Nowotwory złośliwe
 • Choroby zakaźne:
  • WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenia wątroby
  • każda żółtaczka o niejasnej etiologii
  • babeszjoza
  • Kala Azar (leiszmanioza trzewna)
  • Trypanosoma Cruzi (Gorączka Chagasa)
  • promienica
  • tularemia HLTV I/II – retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych – występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego
 • Nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
 • Przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy – jeżeli wynik badań przeprowadzonych wcześniej niż 4 miesiące po powrocie jest dodatni lub jeśli nie wykonano badań w kierunku malarii
 • Przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami mogącymi przenosić się drogą krwi, w tym:
  •  narkomani
  • osoby uprawiające prostytucję
  • osoby często zmieniające partnerów seksualnych
  • osoby wchodzące w kontakty seksualne z osobami z wyżej wymienionych grup
 • Lekozależność, alkoholizm
 • Choroba Creutzfelda-Jakoba, osoby u których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie gąbczastym zapaleniem mózgu (TSE)
 • Kiła
 • Przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenia hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
 • Leczenie bezpłodności zastrzykami hormonów – w latach 1965-1985
 • Przebywanie w okresie 01.01.1980 do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii
 • Osoby, które po 01.01.80 r. otrzymały przetoczenie krwi i jej składników we Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (np. dopalaczy)
 • Każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza
 • Biorcy ksenoprzeszczepów (przeszczepów tkanek odzwierzęcych)

Panel Pomocniczy