Szpik

Szpik

W RCKiK w Łodzi można zapisać się do ogólnopolskiej bazy kandydatów na dawców szpiku i komórek krwiotwórczych. W tym celu pobiera się dodatkową próbkę krwi, która jest następnie przekazywana do ośrodka dawców szpiku w Łodzi lub w Kielcach. Za pośrednictwem tych dwóch ośrodków kandydaci na dawców szpiku z RCKiK w Łodzi mają wykonywane badania antygenów HLA i są wpisywani do ogólnopolskiej bazy niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku POLTRANSPLANT.

Do rejestru kandydatów na dawców szpiku mogą zgłaszać się osoby zdrowe między 18 a 50 rokiem życia. Dawcy krwi spełniający te kryteria mogą oddać próbkę krwi „przy okazji”, podczas wizyty w siedzibie RCKiK albo na ekipach wyjazdowych. W przypadku pobierania krwi poza siedzibą centrum należy zgłosić chęć zapisania się do rejestru dawców szpiku na etapie organizacji ekipy aby personel RCKiK przygotował się odpowiednio i zabrał niezbędny sprzęt.

Osoby zdrowe nie będące krwiodawcami także mogą wpisać się do rejestru za pośrednictwem RCKiK w Łodzi. Należy w tym celu zgłosić się do rejestracji z dokumentem pozwalającym stwierdzić tożsamość.

Uwaga

Do rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku można zgłosić się tylko raz. Ponowne oddanie próbki w innym ośrodku stwarza tylko niepotrzebne koszty- na etapie wpisywania do rejestru POLTRANSPLANT takie próbki są odrzucane.

Dane z rejestru POLTRANSPLANT są przekazywane do bazy ogólnoświatowej obejmującej wszystkie istniejące rejestry.

Panel Pomocniczy