z

Slide Oddaj krew uratuj życie ZOBACZ WIĘCEJ

Stan zapasów krwi na 04.10.2022

A Rh+

A Rh-

B Rh-

B Rh+

AB Rh+

AB Rh-

0 Rh-

0 Rh+

banner_szpik_kandydat

Jak i gdzie mogę oddać krew

Media

Dołącz do nas i bądźmy w kontakcie!

Nasz profil Facebook

Partnerzy

Panel Pomocniczy

SZANOWNI PAŃSTWO
Zapraszamy Dawców do nowego miejsca poboru: Miejski Ośrodek Kultury w Pajęcznie , ul.Wiśniowa 5
Akcje oddawania krwi w godz. 9.00-12.00 w terminach :
  • 4 / 18 październik
  • 8 / 22 listopad
  • 6 / 20 grudzień

 

PLANUJĄC SWOJĄ DONACJĘ PROSIMY PAMIĘTAJ, ŻE:

Z uwagi na prace remontowe w dniach 8-9.10.2022 r RCKIK będzie NIECZYNNE.

 

W dniu 4.10.22 Terenowy Oddział w Radomsku będzie NIECZYNNY.

W dniu 5.10.22 Terenowy Oddział w Sieradzu i Radomsku będzie NIECZYNNY.

W dniu 6.10.22 Terenowy Oddział w Pabianicach będzie NIECZYNNY.

W dniu 7.10.22 Terenowy Oddział w Sieradzu i Radomsku będzie NIECZYNNY.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ PO ODDANIU DONACJI

Jeżeli chcesz otrzymać wyniki badań laboratoryjnych po oddaniu krwi lub jej składników

zgłoś ten fakt pracownikowi rejestracji. Wyniki badań będzie można odebrać osobiście lub

na podstawie pisemnego upoważnienia w rejestracji RCKiK w Łodzi lub w Terenowym Oddziale

po 7 dniach od zgłoszenia.

Przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych na badania do Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK w Łodzi:

- rutynowe badania immunohematologiczne – grupa krwi, badanie przeglądowe na obecność przeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych

- konsultacyjne badania immunohematologiczne – identyfikacja przeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych, fenotyp w układzie Lewis

Pacjenci zgłaszają się do Rejestracji RCKiK w godzinach: 800-1400 (od poniedziałku do środy).

W sytuacjach pilnych, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny: (42) 6161 422, 427.

Odpłatne wykonywanie badań:
a) opłata za badania może nastąpić w kasie RCKiK lub przelewem na konto (nr konta dostępny na stronie internetowej www.krwiodawstwo.pl);
b) po odnotowaniu wpłaty, wynik zostanie przekazany pacjentowi w sposób i terminie z nim ustalonym.

Nieodpłatne wykonywanie badań:
a) pacjenci muszą legitymować się prawidłowym zleceniem na badanie konsultacyjne, w postaci załącznika nr 5 lub zleceniem z placówki kierującej, pod warunkiem posiadania wszelkich wymaganych pieczątek, podpisów i zgód, będzie ono podstawą wystawienia faktury;
b) wynik przekazywany do placówki kierującej

Planując oddanie krwi lub jej składników korzystajcie z kalkulatora donacji na naszej stronie internetowej.

Pamiętajcie, że krew oddajemy w 57 dniu licząc od dnia ostatniej donacji.

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał krew lub jej składniki, przysługują uprawnienia zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych w dniu oddania oraz w dniu następnym.
Więc w odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, że nadal przysługują 2 dni wolnego po oddaniu krwi 🩸🩸🩸

Z uwagi na liczne pytania i związane z tym niedomówienia dot. wystawiania kolejnych zaświadczeń o 33% uldze na przejazdy informujemy w odniesieniu do wydawania zaświadczeń uprawniających do 33% ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z treścią art. 33 ust.1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 159) uprawnienia, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, tj. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, przysługują przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3. Ponadto przepisy nie przewidują możliwości przedłużenia zaświadczenia, gdyż stanowiłoby to zaprzeczenie celu, dla którego zostały wprowadzone, tj. zagwarantowanie odpowiedniej ilości krwi dla pacjentów w okresie pandemii. Dlatego w przypadku, gdy zaświadczenie uprawniające do skorzystania z 33% ulgi wystawione przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa straci swoją ważność (tj. upłynie 6 miesięcy od daty jego wystawienia), koniecznym jest ponowne spełnienie przesłanek uprawniających do wystawienia zaświadczenia, tj. Dawca musi oddać trzy donacje krwi i jej składników, w okresie od daty wystawienia pierwszego zaświadczenia jednak w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii.