Program lojalnościowy

Z dniem 31.12.2020 roku zakończył się trwający od dnia 22 grudnia 2016 r. Program Lojalnościowy dla Krwiodawców.
Dawcy mogą odbierać nagrody za zgromadzone do końca 2020 roku kropelki do wyczerpania zapasów.