Krew

KREW

Płynna tkanka organizmu człowieka złożona z komórek: krwinek czerwonych, krwinek białych i krwinek płytkowych oraz części płynnej zwanej osoczem.

Rola krwi:

  • dostarczanie tlenu wszystkim komórkom oraz usuwanie dwutlenku węgla (krwinki czerwone)
  • dostarczanie składników odżywczych
  • udział w regulacji temperatury ciała
  • obrona przed czynnikami chorobotwórczymi (bakterie, wirusy) szczególna rola krwinek białych
  • udział w procesach krzepnięcia w przypadku zranienia zahamowania krwawienia (płytki krwi).

W organizmie człowieka krew stanowi ok. 9-10% masy ciała. Dorosły człowiek ma od 4 do 6 litrów krwi w układzie krążenia (mężczyźni ok 1 litr więcej krwi niż kobiety).

Panel Pomocniczy