Karta grupy krwi

Każdy Honorowy Dawca Krwi lub jej składników (np: osocza, płytek) może uzyskać plastikową kartę z grupą krwi, ważną jako dokument potwierdzający posiadaną grupę krwi w przypadku konieczności wykonania transfuzji.

 

Plastikową kartę z wydrukowaną grupą krwi Dawca może otrzymać nieodpłatnie, już po pierwszym oddaniu. Wydana karta z grupą krwi jest dokumentem poświadczonym przez uprawnionego serologa i należy ją nosić razem z dowodem osobistym.

Panel Pomocniczy