Dyrekcja

Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi jest Edyta Wcisło.
Zastępca Dyrektora d/s Medycznych jest lekarz medycyny, specjalista transfuzjologii klinicznej Karolina Trojan – Borczyńska

 

Sekretariat
tel. 42 61 61 429
fax 42 61 61 499
sekretariat@krwiodawstwo.pl