Dyrekcja

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Edyta Wcisło, MBA

 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

lek. Karolina Trojan – Borczyńska
specjalista transfuzjologii klinicznej

 

p.o. Głównej Księgowej

Karolina Pietrzak

 

Sekretariat
tel. 42 61 61 429
fax 42 61 61 499
sekretariat@krwiodawstwo.pl

Panel Pomocniczy