ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ

Aby zorganizować zbiórkę, wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail :

propagowanie@krwiodawstwo.pl

lub faxem do sekretariatu : 42 61 61 499

Niezbędne minimum to 40 osób chętnych do udziału w zbiórce.

Materiały promocyjne

Panel Pomocniczy