Kalendarz donacji

Jeżeli oddawałaś/eś krew pełną

 • Krew pełną

  Możesz oddać po 57 dniach

 • Płytki

  Możesz oddać po 57 dniach

 • Osocze

  Możesz oddać po 29 dniach

Jeżeli oddawałaś/eś płytki

 • Krew pełną

  Możesz oddać po 29 dniach

 • Płytki

  Możesz oddać po 29 dniach

 • Osocze

  Możesz oddać po 29 dniach

Jeżeli oddawałaś/eś osocze

 • Krew pełną

  Możesz oddać po 15 dniach

 • Płytki

  Możesz oddać po 29 dniach

 • Osocze

  Możesz oddać po 15 dniach

Sprawdź kiedy możesz oddać

Panel Pomocniczy