Kalendarz donacji

Jeżeli oddawałaś/eś krew pełną

 • Krew pełną

  Możesz oddać po 56 dniach (8 tygodni)

 • Płytki

  Możesz oddać po 56 dniach (8 tygodni)

 • Osocze

  Możesz oddać po 28 dniach (4 tygodnie)

Jeżeli oddawałaś/eś płytki

 • Krew pełną

  Możesz oddać po 28 dniach (4 tygodnie)

 • Płytki

  Możesz oddać po 28 dniach (4 tygodnie)

 • Osocze

  Możesz oddać po 28 dniach (4 tygodnie)

Jeżeli oddawałaś/eś osocze

 • Krew pełną

  Możesz oddać po 14 dniach (2 tygodnie)

 • Płytki

  Możesz oddać po 28 dniach (4 tygodnie)

 • Osocze

  Możesz oddać po 14 dniach (2 tygodnie)

Sprawdź kiedy możesz oddać