Odznaczenia

ZASŁUŻONY DLA RCKiK W ŁODZI

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi” jest szczególnym wyróżnieniem nadanym w uznaniu osiągnięć w zakresie:

 

  • wybitnego propagowania i szerzenia idei honorowego krwiodawstwa, kształtowania świadomości społeczeństwa jak ważne jest oddawanie krwi aby uratować komuś życie m.in. organizatorom w szkołach ponadgimnazjalnych i zakładach pracy, przedstawicielom gmin a także szkolnym kołom PCK na terenie woj. łódzkiego,
  • pomocy w organizacji zbiórek krwi i wieloletniej współpracy z RCKiK organizatorom i działaczom Klubów HDK,
  • wieloletniego wolontariatu dla RCKiK w Łodzi.

 

Odznakę wraz z legitymacją nadaje Dyrektor RCKiK w Łodzi.

zasluzony-dla-rckik-w-lodzi

Panel Pomocniczy