Wykonanie, dostawa, montaż, uruchomienie i zaprogramowanie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na parterze budynku RCKiK w Łodzi

Wykonanie, dostawa, montaż, uruchomienie i zaprogramowanie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na parterze budynku RCKiK w Łodzi

 

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl

 Panel Pomocniczy