Przetargi

Dzierżawa analizatora wraz z kompleksową usługą serwisową oraz dostawa odczynników do oznaczenia aktywności czynnika VIII metodą koagulologiczną, chromogenną oraz poziomu fibrynogenu   Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl  ...

Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, kontroli, kart, roztworów, płynów,  materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową do posiadanych urządzeń firmy DiaMed (marka Bio-Rad) w ilości niezbędnej do wykonywania badań w ciągu 12 miesięcy   Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl  ...

Dostawa odczynników/krwinek wzorcowych/materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter, posiadanym przez Zamawiającego (w ilości niezbędnej do wykonywania badań w ciągu roku)   Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl  ...