Author: Admin Krwiodawstwo

Dostawa odczynników/roztworów/płynów do badań z zakresu serologii/immunologii transfuzjologicznej wykonywanych na analizatorze PK 7300 firmy Beckman Coulter (w ilości niezbędnej do wykonywania w ciągu roku) Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight=''...

Zakup 4 samochodów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2021-01-15 Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ OPZ zmieniony (zał. nr 1 do SIWZ) 2021-01-19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana SIWZ Formularz ofertowy zmieniony 2021-01-22 Informacja z otwarcia ofert 2021-02-09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color=''...

Usługi pralnicze dla RCKiK w Łodzi Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl   [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Odbiór odpadów komunalnych Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl   [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Dostawa zestawów do wykonywania zabiegu plazmaferezy Plasmacell C, pojemników transferowych do zestawów Plasmacell C, igieł do plazmaferezy 16 G, roztworu NaCl 0,9% do infuzji 250 ml oraz roztworu ACD-A 500 ml Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color=''...

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienie odpadów medycznych dla RCKiK w Łodzi i podległych Punktów Pobrań w woj. łódzkim Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Dostawa jakościowych testów do badań automatycznych metodą chemiluminescencji markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew tj. HBsAg wraz z testami potwierdzenia, anty-HCV, HIV Ag/Ab oraz testów anty-Treponema pallidum wraz z kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz materiałów zużywalnych dla diagnostyki 195 000 donacji w okresie 36...

Remont pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał.nr 1a Zał.nr 1b Zał. nr 1c 2020-11-25 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ Rzut parteru z zaznaczonym zakresem prac 2020-12-01 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana SIWZ 2020-12-03 Odpowiedzi na pytania Rysunek 2020-12-08 Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.12.2020r. 2020-12-28 Informacja o wyborze...

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do pobierania krwinek płytkowych metodą trombaferezy Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Panel Pomocniczy