Author: Admin Krwiodawstwo

Zakup roztworu wzbogacającego do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych w ilości 4000 szt. Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Zakup nożyków do sterylnego łączenia drenów do posiadanych zgrzewarek TSCD II w ciągu roku Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi Postępowanie prowadzone przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi. Postępowanie znak: ZZP-50/21 – Zakład Zamówień Publicznych Przy Ministrze...

Dostawa odczynników/krwinek wzorcowych/kontroli/kart/roztworów/płynów oraz materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową do posiadanych urządzeń firmy DiaMed (marka Bio-Rad) niezbędnych do wykonywania badań w ciągu roku Dokumenty postępowania dostępne pod adresem rckiklodz.ezamawiajacy.pl   [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color=''...

Zakup mikrokuwet do oznaczania poziomu hemoglobiny z kropli krwi włośniczkowej uzyskanej z palca, kompatybilnych z posiadanymi hemoglobinometrami HemoCue 201DM wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i akcesoriami Dokumenty postępowania dostępne pod adresem rckiklodz.ezamawiajacy.pl   [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color=''...

Zakup wskaźników do napromieniowania składników krwi dawką 25-50 Gy – dedykowane do promieniowania X Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Dostawa nakłuwaczy do pobierania krwi z opuszki palca Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Zakup odczynników medycznych do cytometru przepływowego Facs Calibur firmy Becton Dickinson Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: rckiklodz.ezamawiajacy.pl [button size='' style='' text='POWRÓT' icon='' icon_color='' link='javascript: history.go(-1)' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Panel Pomocniczy